۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

شرح وظايف كميسيون اطلاع‌رسانی، آمار و انفورماتيک

شرح وظایف کمیسیون اطلاع‌رسانی، آمار و انفورماتیک

1- تهیه و طبقه‌بندی آمار دفاتر ازدواج و طلاق به همراه آدرس و شماره تماس به تفکیک هر استان و اطلاع‌رسانی به اعضای کانون و مردم

2- تهیه و طبقه‌بندی آمار از وقایع ثبت شده ازدواج و طلاق به تفکیک هر استان با هماهنگی واحد آمار سازمان ثبت اسناد و احوال

3- فراهم کردن زمینه‌های لازم اعم از حقیقی یا مجازی جهت اطلاع‌رسانی‌های لازم به اعضای کانون و مردم

4- طراحی مقدمات لازم جهت ایجاد ارتباط سیستمی اعضاء با یکدیگر و کمیسیون‌های کانون از طریق اتوماسیون اداری و شبکه

5- مدیریت پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و درج اخبار و اطلاعات با نظر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره

6- همکاری با اعضای کانون در خصوص ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طلاق اعم از سخت‌افزاری یا نرم‌افزاري و ارائه راهکارها و آموزش‌های لازم و عنداللزوم تشکیل کارگروه ویژه

7- هماهنگی مستمر با واحد انفورماتیک سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال

8- هماهنگی با کمیسیون آموزش جهت تهیه کلاس‌های آموزشی مجازی برای اعضای کانون

9- انجام کلیه مراحل اجرایی جهت چاپ و انتشار جزوه، مقاله و عنداللزوم مجله با هماهنگی کمیسیون‌های حقوقی و آموزشی

10- انجام کلیه مقدمات لازم جهت دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات اعضاء و ارسال آن به هیئت مدیره و انجام نظر سنجی به صورت کاملا صحیح و قابل اطمینان

11- انجام کلیه امور مربوط به صدور کارت شناسائی برای اعضای کانون

12- تدوین و طبقه‌بندی سوالات تخصصی همکاران به همراه پاسخ کمیسیون مربوطه

13- تدوین و طبقه‌بندی قوانین و بخشنامه‌های مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق

14- ثبت و ضبط کلیه مکاتبات کمیسیون

15- ارائه گزارش از عملکرد کمیسیون به هیئت مدیره هر شش ماه یک بار