۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

شرح وظايف كميسيون امور اداری

شرح وظایف کمیسیون امور اداری (شهرداری، دارائی، ثبت احوال و ثبت اسناد)

1- تشکیل حداقل یک جلسه در ماه با حضور مسئول, دبیر و منشی کمیسیون جهت بررسی و رفع مشکلات اداری اعضای کانون و تعیین خط مشی و سیاست کاری کمیسیون

2- اجرای مصوبات و سایر موارد ارجاعی از جانب هیئت مدیره

3- جمع‌آوری و طبقه‌بندی کلیه قوانین، بخشنامه‌ها و آراء و مستندات مربوط به تکالیف دفاتر ازدواج و طلاق  با ادارات عمومی و دولتی از جمله شهرداری، دارائی، برق، گاز و آب جهت رفع مشکلات اعضاء و بالعکس جهت اطلاع اعضاء و عنداللزوم چاپ و تکثیر آن‌ها با هماهنگی کمیسیون مربوط

4- شرکت در کمیسیون یا هیئت‌های مربوط اعم از حل اختلاف مالیاتی و ... جهت دفاع از اعضای کانون

5- برگزاری جلسات آموزشی با موضوع تکالیف قانونی اعضا در خصوص موضوعات مبتلا به و مساعدت جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی با هماهنگی کمیسیون آموزش

6- مشاوره دادن به اعضای کانون درخصوص مشکلات مربوط

7- ارئه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تقدیم دادخواست و طرح شکایت در مواقع لزوم

8- ثبت و ضبط کلیه مکاتبات کمیسیون                                                                                     

9- ارائه گزارش از عملکرد کمیسیون به هیئت مدیره هر شش ماه یک بار