۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اهم مصوبات

* برگزاری انتخابات داخلی و تعیین سمت اعضای هیات مدیره

* تغییر نشانی دفتر کانون به آدرس (به نشانی تهران ضلع جنوب شرقی میدان ونک پلاک یک طبقه 3 واحد 9)

* تعیین مسئولین کمیسیون‌ها

* تصویب آئین‌نامه اجرائی کانون

* تعیین شرح وظایف کمیسیون‌های تخصصی کانون