۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

جلوگیری از تجمع دفاتر طلاق مقابل دادگاه‌ها

اطلاعیه
به اطلاع سردفتران محترم طلاق شهر تهران می‌رساند:
در راستای اجرای طرح جلوگیری از تجمع دفاتر طلاق در مجاورت دادگاه‌های خانواده و ساماندهی دفاتر طلاق موجود، در گام اول اداره کل ثبت استان تهران به تقاضای کانون مبنی بر عدم موافقت در تاسیس دفتر طلاق جدید در مجاورت دادگاه خانواده موافقت نمود.
جهت اجرای گام دوم طرح که شامل عدم ابلاغ حضوری دادنامه به زوجین و ابلاغ به نشانی ایشان می‌باشد در حال مذاکره با مسئولین دادگستری هستیم و پس از تصویب و ابلاغ به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
کانون سردفتران ازدواج و طلاق